Tedzvid.ba

– je elektronska, interaktivna verzija printanog tedžvida autora mr. Sejid ef. Strike. Ovaj tedžvid ima za cilj da pomogne novim učačima Kur’ana, kako polaznicima mektepske nastave tako i odraslima, u lakšem savladavanju osnovnih tedžvidskih pravila. Jednostavan rječnik i izbjegavanje stručnih termina, koliko je to bilo moguće, čine ga pristupačnijim široj čitalačkoj populaciji.

Posebnost stranice tedzvid.ba su interaktivni primjeri čiji audio zapis možete preslušati klikom na isti, a video zapis nakon vježbe će vam pomoći da lakše razumijete tedžvidsko pravilo koje želite savladati. Nadamo se da će tedžvid.ba pomoći mu’allimima pri objašnjavanju tedžvidskih pravila, kako djeci u mektebu tako i odraslima nakon završetka sufare.

Izvor texta: http://tedzvid.ba/#o-nama

Linkovi

(Visited 17 times, 1 visits today)